• poniedziałek - piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-12.00
58 685 13 32 murkam@murkam.com.pl
Kawle Dolne ul. Rzemieślnicza 87

Współpraca z NID

Współpraca Murkam i NID
Współpraca z NID

"Historia Kamieniem pisana"

Fundacja Kaszubskie Kamienie zorganizowała akcję wolontariacką, której celem było odnalezienie i opisanie zapomnianych cmentarzy powiatu kartuskiego.

Na ten temat zorganizowana została wystawa. Naszym zadaniem jest propagowanie wiedzy historycznej o regionie wśród uczniów i młodzieży kaszubskiej. W załączniku krótka informacja oraz zdjęcia z obozu.

Fundacja Kaszubskie Kamienie zorganizowała oboz wolontariacki dla 16 wolontariuszy (od 18 do 25 lat) w okresie wakacji tj. lipiec/sierpień. W ramach obozu zostały zebrane informację i opracowanie Raportu o stanie zabytków nieruchomych pomników i grobowców oraz kamiennych ogrodzeń usytuowanych na cmentarzach powiatu kartuskiego poprzez wypełnienie Karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru. Wspólnie z samorządem, władzami kościelnymi, Radami Sołeckimi, szkołami stworzyliśmy spis zabytków (XIX i I poł. XX wieku) kwalifikujących się do restauracji i konserwacji, zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną pt. Historia kamieniem pisana. Kolejnym elementem projektu jest pokazanie wystawy w szkołach ponadgimnazialnych powiatu kartuskiego. Podczas projektu wolontariackiego „Historia kamieniem pisana” młodzież odnalazła pomniki oraz obeliski upamiętniające bohaterską postawę Kaszubów w obliczu wroga i wojen.

Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia była część edukacyjno-poznawcza, podczas której wolontariusze mieli sposobność zdobycia nowej wiedzy, doświadczeń i poznania problemów życia społeczności lokalnej. Zorganizowanie obozu wolontariackiego dla młodzieży w wieku 18-25 lat to pomysł na aktywizację społeczną i edukacyjną młodzieży, zakładają realizację takich założeń jak:

 

• Zwiększenie wiedzy na temat historii i opieki nad zabytkami

• rozwój postaw społecznych i obywatelskich

• poznanie własnego dziedzictwa materialnego

• rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa kulturowego.

• rozwój postaw twórczych i potencjału młodzieży

• integrację ważnych grup społecznych i instytucji działających na rzecz ochrony zabytków

 

W ramach obozu młodzież nabyła podstawową wiedzę o wolontariacie, ochronie zabytków z uwzględnieniem wypełniania karty ewidencyjnej zabytku niewpisanego do rejestru zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wykład w terenie pt. "Kamień w zabytkach"

historia kamieniem pisana
Współpraca Murkam
http://www.murkam.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/nid3-650x380.jpg
http://www.murkam.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/nid4-650x380.jpg