• poniedziałek - piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-12.00
58 685 13 32 murkam@murkam.com.pl
Kawle Dolne ul. Rzemieślnicza 87

Kultura

XV Gala Orłów Pomorskich 2018

W gdańskim Dworze Artusa w ramach jubileuszowej XV Gali Orłów Pomorskich, wręczono 15 listopada 2018 r. statuetki laureatom plebiscytu „ORZEŁ POMORSKI”.

Link do artykułu
http://www.murkam.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/orly-400x600.jpg

Gwiazda Orientu dla Leona Czerwińskiego

Z przyjemnością informujemy, że Leon Czerwiński, właściciel firmy MURKAM, został uhonorowany prestiżowym tatarskim odznaczeniem „Gwiazdy Orientu” w podziękowaniu za krzewienie kultury i dziedzictwa Tatarów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Kapituła Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Gdańsku nadała Leonowi Czerwińskiemu Medal „Gwiazdy Orientu” podkreślając osobistą rolę laureata w kreowaniu nowych przedsięwzięć kulturalnych, dbaniu o historię tatarską, a także w sprzyjaniu inicjatywom pochodzącym od Tatarów. Doceniono również zaangażowanie pana Leona we wspieraniu różnych projektów społecznych i kulturalnych oraz pomoc środowiskom mniejszości narodowych.

W okresie międzywojennym opiekę nad spuścizną kulturową społeczności tatarskiej w Polsce pełnił Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej. Od czasu przemian politycznych roku 1989 zajmuje się tym Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2013 zarejestrowano z kolei Związek Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z siedzibą w Gdańsku. Stowarzyszenie to różni się nieco od wspomnianego wcześniej, ale według swojego statutu również kontynuuje tradycje przedwojennych stowarzyszeń kulturalnych Tatarów. Związek zrzesza członków społeczności tatarskiej, którzy mogą wylegitymować się pochodzeniem z arystokratycznych i szlacheckich rodów tatarskich Wielkiego Księstwa. Medale „Gwiazdy Orientu” przyznawane są wybitnym osobistościom, które doceniają patriotyzm Tatarów, ich waleczność i oddanie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podziękowanie od Prezydenta Sopotu
gwiazda orientu

Wspieramy inicjatywy krzewiące poczucie polskości i patriotyzmu takie jak Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych, organizacje Kombatanckie.

Czujemy się społecznie odpowiedzialni, szczególną troską obejmując sportowców, lokalne organizacje charytatywne, szkoły, kościoły, ochotnicze straże pożarne. Od wielu lat dotujemy Gminny Klub Sportowy Przodkowo, działalność podróżniczą Romualda Koperskiego czy Orkiestrę Capella Gedanensis, Jezzową Majówkę w Szymbarku oraz inne podobne.

Jako Kaszubi jesteśmy dumni z udziału w akcjach integrujących i szerzących kulturę kaszubską. Wielokrotnie angażowaliśmy się w spotkania gmin i miast barwnych regionów Polski np. spotkanie Kaszubów z Łowiczami, spotkania i mecze rdzennych potomków Kaszubów z Kanady, wspieranie działalności śp. Daniela Czapiewskiego.

Podziękowanie od Prezydenta Sopotu
podziekowanie sopot
Podziękowanie za udział w budowie Drogi Krzyżowej w Jerozolimie
podziekowanie jerozolima