• poniedziałek - piątek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-12.00
58 685 13 32 murkam@murkam.com.pl
Kawle Dolne ul. Rzemieślnicza 87

Edukacja

MURKAM Leon Czerwiński

Firma to LUDZIE.

Murkam to konglomerat osobowości. W wielu z naszych pracowników to kamieniarze z 30-letnim stażem. Inwestujemy w młodych co rocznie przyjmując uczniów szkół zawodowych i techników. Część pracowników to dawni uczniowie. Odnaleźli się ponieważ jesteśmy firmą rozwojową. Satysfakcjonująca praca jest częścią szczęśliwego życia. Prowadzimy szkolenia tematyczne i dopasowujemy odpowiedzialność do możliwości danej osoby, ten sposób mamy pewność, że pracownicy przykładają się do powierzonych im zadań.

Cech Rzemiosł

Współpracujemy z Cechem Rzemiosł Różnych szkoląc uczniów. Prowadzimy egzaminy mistrzowskie i czeladnicze.

Szkoły

Dwukrotnie zaangażowaliśmy się w polsko-francuską wymianę uczniów Państwowej Szkoły Budownictwa we Wrzeszczu ze szkołą zawodową we Francji. Wielokrotnie braliśmy udział w konkursach budowlanych Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach. Prowadzimy staże dla młodych absolwentów szkół średnich.

Uczelnie

Współpracujemy z profesorami Politechniki Gdańskiej np. Katedrą Budowy Dróg i Mostów oraz Katedrą Rzeźby, jak również z ASP w Gdańsku Katedrą Wzornictwa oraz Wydziałem Rzeźby. Pomagamy dyplomantom wymienionych studiów w realizacji projektów i przygotowaniu technicznym prac dyplomowych, wykładów, próbek.

Podziękowania dla Leona Czerwińskiego